Missie & visie

Samen met ouders/verzorgers draagt de school of  een andere instelling zorg voor de ontwikkeling van het kind, zodat ze wezenlijke menselijke vaardigheden als zelfbewustzijn, zelfbeheersing, empathie, naar elkaar luisteren en samenwerken wordt bijgebracht. Deze vaardigheden worden ontwikkeld wanneer er aandacht is voor de emotionele ontwikkeling.Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van het kind.

De sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale en de emotionele ontwikkeling. De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van de medemens.

Hier valt ook sociale cognitie onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen.

De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan.

Emoties zijn er nu eenmaal de hele dag dus ook als kinderen naar school gaan. Niet alleen hun eigen emoties, ook die van anderen, zijn aanwezig. Door er op school aandacht hieraan te besteden, worden kinderen zich meer bewust van emoties. Daardoor ontstaat er ook begrip voor een ander en dat begrip is nodig om empathisch vermogen te ontwikkelen. Met andere woorden, sociaal-emotionele vaardigheden zijn van invloed op de mogelijkheid tot samenwerking en aanpassing in onze maatschappij.

Future kids richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en hun ouders. Ook geeft Future kids kinderyogalessen, thema-bijeenkomsten, workshops en biedt begeleiding in het verwerven van de Nederlandse taal.

Wij werken met de onderstaande methodes en ervaren dat er snel resultaten te boeken zijn!

1. Sensi cirkel die zeer op scholen en behoefte van de basisschoolleerlingen toepasbaar is

2. Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor het basisonderwijs, gebaseerd op de positieve psychologie

7 thema's keren in iedere groep terug: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven.

3. SOS kinderen en emoties- kinderen bewust maken van hun gevoel en omgaan hiermee

4. Kinderyoga en kindermeditatie

We verwerken onze lessen met verschillende creatieve opdrachten waardoor de kinderen visueel bezig zijn met aangeleerde materie

5. Onderlinge kindermassage